Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 18.5.2012 při příležitosti Dnů dětské neurologie v Bratislavě