Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 3.4.2013