Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 5.11.2014