Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 5.3.2014