Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 6.11.2013