Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 7.11.2012