Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 9.1.2013