Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 1. 6. 2017