Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 12. 5. 2016