Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 15.5.2015