Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 23. 11. 2016