Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 28. 11. 2017