Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 4.3.2015