Zápis ze setkání výboru a revizní komise Společnosti dětské neurologie dne 18.6.2018