Zápis ze setkání výboru a revizní komise Společnosti dětské neurologie dne 3.12.2019