Zápis ze setkání výboru a revizní komise Společnosti dětské neurologie dne 9. 1. 2019