Zápis ze zasedání výboru Společnosti dětské neurologie ze dne 5. října 2011